Az alapítványról – Norvég Pályázat 2015-2016.

A Találj Haza Alapítvány azért jött létre, hogy olyan esetekben segítse a szenvedélybetegek, illetve a felépülésben lévő fiatalokat, amikre egyébként nem kapnak támogatást. Pl. vezetői engedély megszerzése, tanfolyamok, iskolák, utazás. Fontosnak tartjuk, hogy ilyen formában is segítsük a társadalmi reintegrációjukat.

Ha szeretnél minket támogatni, az alábbi számlaszámon teheted meg:

Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány

10700134 – 68296915 – 51100005

Dokumentumok

Alapító okirat

Beszámolók

Adatgyűjtési összefoglaló

Szakmai program

Jelenleg futó pályázat:

A pályázat címe:
Adatgyűjtés, kutatás és tanulmányút megvalósítása a Ráháb Intézmény (prostituálódás és emberkereskedelem veszélyének kitett hátrányos helyzetű lányok és leányanyák bentlakásos rehabilitációs és oktatási intézménye) létrehozása érdekében

A pályázat angol címe:
Data collection, research and study visit to Canada for the future establisment of Ráháb Institute (for the mentally or socially disadvantaged/abused/gipsy/undereducated women exposed to the risk of prostitution and drug abuse)

A projekt tervezett kezdése:
2015-03-01

A projekt időtartama:
14 hónap

A projekt tényleges zárása:
2016-04-30

A projekt végrehajtásáért felelős személy neve:
Dr. Ambrus Lászlóné (új nevén Kristó Károlyné)

E-mail elérhetősége:
ujvaros@drogproblemak.hu

Telefon elérhetősége:
+36303963635

A projekt teljes költsége:
14 334,38 EUR (4 460 000 HUF)

Igényelt támogatás:
14 334,38 EUR (4 460 000 HUF)

Szerződött támogatás (EUR):
14334,38

Szerződött önerő készpénzben (EUR):
1606,99

1. A projekt által kezelni kívánt probléma rövid bemutatása a projekt indokoltsága, aktualitása: miért van szükség rá?:
1.1.
A Magyarországon élő 15-25 év közötti hátrányos helyzetű (alacsony jövedelmi helyzetű v. alacsony iskolázottságú v. cigány v. valamely fogyatékkal élő v. droghasználó v. bántalmazott stb.) lányok fokozottan ki vannak téve az iskolaelhagyás, prostituálódás, nem kívánt terhesség veszélyének. Jelenleg nem létezik olyan empirikus módszertanon alapuló intézményi háttér, melyben az intenzív beavatkozás, oktatás és rehabilitáció megvalósítható lenne. Aktualitás: designer drogok terjedése és térnyerése.
1.2.
A probléma okai, és egyben a lehetséges beavatkozási pontok: a) a célcsoport fiataljai nem rendelkeznek elégséges információval jogaik, alkotmányos lehetőségeik, lelki egészségük, önismeretük és személyes fejlődésük fejlesztése tekintetében. Magukra hagyatottak egy olyan helyzetben, ahol hátrányokkal indulnak az iskoláztatás, munkahelykeresés, társadalomba beilleszkedés tekintetében. Lehetséges beavatkozás: iskolai színtereken megvalósuló, kiscsoportos vagy egyéni célzott prevenció. b) a célcsoport drogfüggő tagjai nem kapnak és keresnek egészségügyi és szociális segítséget, mert nem létezik hazánkban intézményes keret, mely megfelelne a célcsoport igényeinek. Lehetséges beavatkozás: egységes empirikus keretbe foglalt rehabilitáció c) a prostitúcióból, bűnözésből, abúzusból menekülő nőknek/gyerekeknek az ideiglenes elhelyezésen kívül nincs semmiféle hosszú távú program a társadalmi reintegráció elősegítésére. Lehetséges beavatkozás: olyan hosszú távú program, mely támogató közösséget, edukációt, ideiglenes lakhatást, életvezetési támogatást nyújt a célcsoportnak, abból a célból, hogy a programból kilépve képesek legyenek önálló családi életre és produktív életvitelre.
1.3.
Partnerintézményeink, az MRE Újváros Drogambulancia és az MRE Válaszút Drogkonzultációs Iroda adatszolgáltatása szerint Dunaújvárosban 2013-2014-ben 29, Budapesten a Válaszút irodában 41 olyan nő fordult meg az ellátásban, akiknek a projekt távlati céljaiban meghatározott segítségre volt (lett volna) szüksége.
A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet adatai szerint a 2014-ben fogvatartott 315 nő közül 40-en prostitúció és hozzá kapcsolódó törvényszegés miatt töltik büntetésüket, közülük 3-an arccal, névvel vállalták, hogy elmondják életútjukat és prostituálttá válásuk útját. Mindannyian azt vallották, hogy a megfelelő élethelyzetben nyújtott intézményes segítség esetén az életük kedvezőbb fordulatot vett volna. Az erről készült film hamarosan (2015, február) megtekinthető a dunaújvárosi TV-n.

2. A projekt célja, azaz a probléma megoldására tett javaslat rövid bemutatása:
2.1.
A projekt konkrét célja, hogy létrehozzunk egy olyan empirikus, módszertani és kutatási hátteret, amivel igazolni és tudományosan alátámasztani tudjuk az általunk tervezett és megvalósítani kívánt, komplex intézmény létjogosultságát.
A jelen projektben létrehozni kívánt termék
a) egy olyan komplex adatbázis, mely kiterjedt adatgyűjtésen, empirikus kutatáson alapul, és pontos képet ad a célcsoport mai magyarországi helyzetéről, a közösségi és intézményi segítségnyújtás lehetőségeiről
b) másik létrehozni kívánt termékünk egy módszertani kézikönyv a kanadai Portage-modellen alapuló anya- és női rehabilitációs otthonról és magyar viszonylatokra történő adaptálási javaslatokról
A projekt időszakában kb. 40 intézménnyel (iskolák, BV, lakásotthonok, gyermekotthon stb.) vesszük fel a kapcsolatot, és adatszolgáltatást kérünk. A célcsoportból min. 200 főt érünk el a közvetlen ellátásban dolgozó partnerintézményeink segítségével. Min. 20 főt kívánunk az alapítvánnyal kapcsolatban álló szociális alapellátással foglalkozó intézménybe irányítani, ellátásba delegálni abból kifolyólag, hogy önkénteseink, Czere-Ambrus Mária és Ijjas Bernadett szintén az alap-és szakellátásban dolgoznak.
2.2.
A projekt hosszú távú, társadalmi vetületű célja: a célcsoport helyzetének javítása oly módon, hogy közösségfejlesztéssel, edukációval, lelki egészségük, autonómiájuk támogatásával saját erejükből indulhassanak el a társadalmi reintegráció felé. Fontos számunkra az is, hogy a szenvedélybeteg rehabilitációhoz hasonlóan esetünkben is a célcsoport tagjai közül kerüljön ki a projekt vezetőinek, végrehajtóinak nagy része.

3. A projekt célcsoportjai :
A projekt által közvetlenül érintett célcsoport, a Magyarországon élő 15-25 év közötti hátrányos helyzetű (alacsony jövedelmi helyzetű v. alacsony iskolázottságú v. cigány v. valamely fogyatékkal élő v. droghasználó v. bántalmazott stb.) lányok. Konkrét adatokkal nem rendelkezünk, mivel a projekt célja, hogy felmérjük a hozzávetőleges irányszámot. A projekt közvetett célcsoportja a közvetlen célcsoport környezetében élő személyek. A célcsoport igényeit az alapítvány önkéntesei elkezdték 2012- óta felmérni a célcsoport igényeit az MRE Újváros Drogambulancia klientúrájában és a Pálhalmai BV Mélykúti egységének fogvatartottjai körében is. Jelenleg a Mélykúti börtönben 315 női fogvatartott tölti büntetését, miközben a börtön 190 főre van tervezve, s a 315 rab közül 35-40 fő van csak prostitúció miatt fogvatartva s a továbbii 275 rab 90%-át érinti a drogfüggőség és a prostitúció. A szenvedélybeteg segítő intézmények adatai szerint a drogfüggőséggel küzdő lányok a drogkarrierjük során vagy pénzért vagy drogért cserébe vállal szexuális aktust.

4. A projektben tervezett tevékenységek és ezek indokoltsága:
1.Projekttervezés: időbeli ütemezés, együttműködési megállapodás minták megírása, cselekvési terv. Ebben a lépésben a Találj Haza Rehabilitációs alapítvány önkéntesei, Czere-Ambrus Mária és Ijjas Bernadett, az MRE Újváros Drogambulancia dolgozói vesznek részt.
2.Kutatás célszemélyeinek felkutatása: kapcsolatfelvétel fejér megyei iskolákkal, család-és gyermekvédelmi intézményekkel, védőnői hálózattal, drogambulanciákkal, nevelőotthonokkal és átmeneti elhelyezést biztosító intézményekkel, szervezetekkel, cigány önkormányzattal, pártfogói irodákkal. Megállapodások kb. 40 civil szervezettel, iskolával, börtönökkel, családsegítő szolgálatokkal.
3.Adatgyűjtés: célpopuláció demográfiai adatok, egészségi állapot felmérése, szerhasználati adatok, intézményi háló használatára vonatkozó adatok, lakhatási körülmények, változásra való motiváció felmérése, személyiségtesztek elvégzése és személyes célok meghatározására vonatkozó interjú. Ebben a lépésben már a kutatás kivitelezéséért felelős, empirikus adatgyűjtésben jártas, teljes állásban foglalkoztatott dolgozóé a főszerep. Ez a személy jelenleg még nem ismert, nyertes pályázat esetén kerül felvételre.
4.Tanulmányút: 2 hónapig tartó ingyenes tartózkodás a Kanadában, Montrealban található, Portage-módszeren alapuló Anya és Gyermeke Rehabilitációs Intézményben (az alapító, Péter Vámos meghívására).
5.Módszertani kézikönyv megírása és kiadása a kanadai intézményi tapasztalatokról.
6.Módszertani kézikönyv nyomdai elkészítése és sokszorosítása.
7.Kutatás elkészítése: adatok összesítése, statisztikai elemzés, szöveges elemzés
8.Kutatás publikálása a hazai/nemzetközi tudományos portálokon
9.A kutatási eredményeken és a Kanadában elsajátított módszeren alapuló, átfogó szakmai terv megalkotása a Ráháb Intézet megalapítására.
A felsorolt tevékenységek kivitelezését 1 fő teljes állású munkatárs végzi, a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány és az MRE Újváros Drogambulancia teljes infrastruktúrájának (gépkocsi, intézményi épület stb) felhasználásával.
A precíz empirikus kutatás, a helyzet-és igényfelmérés, valamint ezek publikálása a szakmabeliek felé, elengedhetetlenek egy olyan ellátás megalapításában, amelyre Magyarországon eddig nincsenek tapasztalatok. A szakmai tanulmányút első kézből nyújt betekintést egy évtizedek óta eredményesen, úttörő módszerrel dolgozó intézmény munkájába. A módszertani füzet kidolgozása és a magyarországi kutatás adatai adaptálhatóvá teszik a külföldi mintát.
4.2.v
A tevékenységek indoklása:
A fent vázolt probléma társadalmi szinten ismert, viszont pontos számadatokat nem ismerünk, illetve a szakembereknek sincs pontos képük arról, hogy mik a célcsoport igényei, céljai, s így mely tevékenységekkel támogatható legjobban a reintegrációjuk és autonóm szerveződésük. Ebből kiindulva a projekt elsődleges célja az igényfelmérés és adatgyűjtés, illetve az ezen alapuló, tanulmányúttal egybekötött módszertani munka. A jövőbeni projekt (Ráháb Intézet létrehozása) az adatgyűjtés és igényfelmérés alapján áll össze, eredeti elképzeléseink módosulhatnak a kutatás eredményei alapján. Az Alapítvány erőssége az erős és elkötelezett önkéntes bázis, mely főleg az MRE Újváros Drogambulancia munkatársaiból (4 fő) és felépülő klienseiből (11 fő) áll össze. A projekt távlati céljait azért egy intézmény alapításával kívánjuk megvalósítani, mert az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szervezetek közti delegálás, intézmények közti együttműködés elakadása esetén a kliensek könnyen kiesnek az ellátásból. A megoldást azért egy komplex intézmény alapítása jelentené, mert egy helyben, egységes módszertan alapján a kliensek életútjának bármely pontján történhet beavatkozás. Emellett eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a célcsoport általában egynél több olyan problémával küzd (iskolázottság hiánya, szerfüggőség, nemkívánt terhesség, abuzív párkapcsolat stb.) melyre csak egy komplex, multidiszciplináris szakember stábbal rendelkező intézmény tud válaszolni.

5. A projektben tervezett tevékenység végrehajtásának módszerei:
5.1.
1. projekttervezés: fókusz csoport, brainstorming. Ebben a lépésben a Találj Haza Rehabilitációs alapítvány önkéntesei, Czere-Ambrus Mária és Ijjas Bernadett, az MRE Újváros Drogambulancia dolgozói vesznek részt.
2.Kutatás célszemélyeinek felkutatása: hólabda módszer, illetve meglévő kapcsolati hálónk használata
3.Adatgyűjtés: hólabda módszer, illetve meglévő kapcsolati hálónk használata
7.Kutatás elkészítése: adatok összesítése, statisztikai elemzés, szöveges elemzés: SPSS statisztikai program, logikai keretmátrix alkalmazása
9.A kutatási eredményeken és a Kanadában elsajátított módszeren alapuló, átfogó szakmai terv megalkotása a Ráháb Intézet megalapítására: problémafa, célfa, logikai keretmátrix alkalmazása a problémák, célok és cselekvések összehangolására
5.2.
A használt módszerek nem korábbi tevékenységeken alapulnak, mivel alapítványunk még nem végzett sem adatgyűjtést, kutatást, s tanulmányúton nem vettünk részt a projekttel kapcsolatban. Önkéntesünk, Czere-Ambrus Mária azonban tagja a brüsszeli Európa Tanács által vezetett Civil Society Forum on Drugs 37 fős csapatának, s így az évente kétszer megrendezett tanácskozásokon első kézből értesül az Európai Unió civil szervezeteinek legjobb drogügyi, prevenciós és női érdekérvényesítő gyakorlatairól. Törekvéseink az uniós szemléletből nyertek inspirációt.

A projekt eredményeinek hasznosulása:
A projekt végére egy tanulmányt készítünk, mely magában foglalja, hogy Fejér megyében állami gondozásban élők, a Pálhalmai BV-ben, illetve középiskolákban mekkora a célcsoportunk száma. A fent leírt adatokból megbecsüljük az országra vonatkozó értékeket. A tanulmány tartalmazni fogja egy Kanadában működő női rehabilitációs és oktatási intézmény modelljét, mely alapján kívánjuk létrehozni a RÁHÁB Intézményt. Mivel a projekt során készített kutatást, s annak az eredményeit magyar illetve nemzetközi fórumokon is kívánjuk publikálni, ezáltal nem csak a projektben résztvevő szervezetek hanem a téma iránt érdeklődő szerveztek, személyek is hasznosíthatják. A kommunikációra is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni, s különböző fórumokon kívánjuk a projekt álláspontjáról, eredményeiről tájékoztatni az érdeklődőket. A projekt eredményeként várjuk, hogy az együttműködő szervezetekkel hosszútávú együttműködést alakítsunk ki, és a meglévő együttműködő partnerekhez újabb szervezetek csatlakozzanak. A projekt végéig célunk, hogy a célcsoportból min.: 20 fő kerüljön a mostani ellátásba.

Horizontális szempontok:
A projekt során nagyon fontosnak tartjuk, hogy a célcsoport tényleges igényeit mérjük fel, és lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a célcsoport el tudja mondani a helyzetét és a problémákat, egy kerekasztal beszélgetés keretén belül a kormányzás részéről az illetékeseknek, és együtt elinduljunk a megoldás felé. Önkénteseink elkezdték az igényfelmérést a célcsoport tagjaival a Pálhalmai BV Intézet Mélykúti egységében, s a megkérdezettek mind azt mondták, hogy ha lett volna egy olyan intézmény amelyben rehabilitálódhattak volna, akkor mindenképpen igénybe vették volna. A célcsoport többsége nincsen tisztában a jogaival és azzal, hogy a döntés túlnyomó részt az ő kezükben van, és a prostituálódás szinte minden pontján lehetséges segítséget kérni. De a lányok többsége nincs tisztában azzal, hogy kihez fordulhat, illetve az is előfordul, hogy a családjával zsarolják, tartják sakkban. Felmerült az igény egy olyan intézményre, ahol nem csak az édesanyának, hanem a gyermekeinek is segítséget nyújtanak és a drog-rehabilitáció alatt nem szakítják el a gyermekektől. A leendő RÁHÁB Intézmény célja, hogy a most még a prostitúció és emberkereskedelem áldozataiból, (aki alkalmas rá) a rehabilitáció után, hiteles segítőket „neveljünk” ki, akik a későbbiekben tudnak segíteni a leendő áldozatoknak. Küldetésünknek tekintjük, hogy minden magyar lányhoz eljuttassuk az információt, hogy döntés a mi kezünkben van és merjenek segítséget kérni. A projekt folyamán minimum 400 főt kívánunk elérni a célcsoport tagjai közül és velük egy az alapítvány önkéntesei által összeállított kérdőívet felvenni.

A projekt kommunikációja :
A projekt egyik alappillére, hogy elkészítünk egy tanulmányt, mely magában foglalja, hogy Fejér megyében állami gondozásban élők, a Pálhalmai BV-ben, illetve középiskolákban mekkora célcsoportunk száma. A fent leírt adatokból megbecsüljük az országra vonatkozó értékeket. A tanulmány tartalmazni fogja egy Kanadában működő női rehabilitációs és oktatási intézmény modelljét, mely alapján kívánjuk létrehozni a RÁHÁB Intézményt. A projekt időszaka alatt létrehozunk egy facebook profilt, melyen az aktuális információkat közzé tesszük, és ez azért is fontos, mert így egy olyan fórum jön létre melyen keresztül a célcsoportot és a környezetét is el lehet érni. Az alapítvány egyik célkitűzése, hogy minél több embert informáljon a problémáról, és összefogásra buzdítsa a civil szervezeteket.
A projekt időszaka alatt tervezünk több sajtómegjelenést is a helyi újságban, rádióban és televízióban is, illetve egy rádióinterjút a Mária Rádióban is. Az elkészült kutatást hazai és nemzetközi portálokon is is kívánjuk publikálni. A projekt zárásaként egy konferenciát kívánunk tartani, melyben bemutatjuk a projekt eredményeit és az elkészült módszertani kézikönyvet és a kutatás eredményeit is. Terveink szerint minimum 50 szervezettel kívánjuk felvenni a kapcsolatot.

Kockázatok, veszélyek:
SWOT elemzés során a következő belső és külső veszélyeket azonosítottuk:
-belső: a projekt erőteljesen támaszkodik arra a jelenleg még nem ismert személyre, aki az egyetlen főállású munkatárs lesz ebben a munkában. Az ő felelőssége lesz a kutatás elkészítése, a módszertan adaptálása, a tanulmányút kivitelezése, szakmai terv megírása. Az ő betegsége, alkalmatlansága vagy kilépése esetén veszélybe kerülhet a projekt. Ennek kiküszöbölésére Czere-Ambrus Mária és Ijjas Bernadett pszichológus önkéntesek napra készen követik a projekt alakulását, teljes támogatásukat adják, valamint a munkatárs kiesése esetén azonnal új munkatársat keresnek, informálják, betanítják.
-belső: az Alapítvány még csak egy éves, nem rendelkezik infrastruktúrával, munkatársi alappal. Ennek kiküszöbölésére az MRE Újváros Drogambulancia térítés nélkül felajánlja teljes infrastruktúráját, munkatársainak és önkénteseinek segítségét.
-külső: szakmai körökben érdektelenség. Ennek kiküszöbölésére az MRE újváros Drogambulancia munkatársai már most megkezdték az együttműködések kialakítását, és felajánlják a teljes szakmai kapcsolati hálójukat.
-külső: euró/forint árfolyamok drasztikus változása. Ennek kiküszöbölésére olyan kalkulációt hoztunk létre, melyben helye van bizonyos rugalmasságnak, és a projekt alakulása közben igényeinket és az eszköz felhasználást ennek megfelelően tudjuk alakítani. Hálásak vagyunk a kanadai Portage Intézet felajánlásának, mellyel munkatársunk 2 hónapig ingyen tartózkodhat a bentlakásos intézményben.

Támogató szervezet: http://www.norvegcivilalap.hu

Lebonyolító szervezet: Ökotárs Alapítvány és partnerei