Küldetésünk

Intézményünk alapelve szerint a függőségekkel küzdő ember-társainknak feltétel nélküli tiszteleten és elfogadáson alapuló segítséget nyújtjuk, valamint egy józan élet alternatíváját kínáljuk. 2012 óta arra törekszünk, hogy felada-tainkban egyre több programot és élményt kínáljunk klienseinknek.

Ambulanciánk infrastruk-túrája számos lehetőséget biztosít: konferenciákat, szakmai értekezleteket, műhelyfoglalkozásokat, sport-, zene- és közösségi alkalmakat tudunk szervezni. Az állandó fejlesztések segítségével azt szeretnénk elérni, hogy a szer- és viselkedéses függőségek bármelyik fázisában segíthessünk. Munkatársaink nyitott-sága, közösségünk tiszte-letteljes és elfogadó hozzáállása, odafordulása olyan biztonságos bázissá teszi Ambulanciánkat, hogy klienseink nyugodtan elhozhatják gondjaikat, szétesett életüket.

Küldetésünk, hogy a függőknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez és az ehhez szükséges készségekben fejlesszük őket, elkísérve életüknek eme nehéz szakaszán.