Rólunk

Az MRE Újváros Drogambulancia 2012. március 1-én kezdte meg működését Dunaújvárosban. A településen és környékén első intézményként nyújtunk szenvedélybetegek számára szociális, közösségi és alacsony küszöbű ellátást, nappali ellátást, elterelést, drogterápiás elő-és utógondozást, valamint támogatott lakhatást. Intézményünk alapelve szerint a kábítószer-, alkohol-, vagy viselkedéses függőségekkel küszködő embertársainknak feltétlen tiszteleten és elfogadáson alapuló segítséget, a szermentes élet alternatíváját kínáljuk, illetve a szerfüggőség ártalmait csökkentjük.

Az MRE Újváros Drogambulancia Dunaújvárosban, a Petőfi S. u. 1. alatt található épület alsó szintjén található. Itt kialakításra kerültek az alacsonyküszöbű szolgáltatás helyiségei, iroda a közösségi ellátás koordinációjára, privát konzultációs szobák, orvosi rendelő és addiktológiai gondozó csoportszobával, valamint  a tűcsere helyiség. 2015-től a Petőfi S. u. 5.-ben kerültek kialakításra a nappali ellátás helyiségei csoportszobával, irodával, műhelyekkel.

Az intézmény küldetése

A függőséget olyan betegségnek és rabsági helyzetnek tartjuk, mely az ember egész egzisztenciáját érinti, s messze túlmutat a drog biokémiai hatásmechanizmusain. A drogprobléma nem egyetlen meghatározója a kábítószer-használó személyiségének, hanem jelzést ad arról, hogy a személyiség működése kóros, elégtelen.

Küldetésünknek tekintjük, hogy a kábítószer-függő, kábítószer-használó, szenvedélybeteg embertársainkat elkísérjük azon az úton, melyen elérhetik a teljes testi, lelki és szociális jólét fenntartásának és fejlesztésének képességét, felismerve, hogy az ember élete túlmutat azon, hogy drogokat használ-e.

Fontosnak tartjuk a fiatalok körében végzett prevenciós tevékenységet és egészségmegőrzést. Ennek érdekében folyamatosan dolgozunk olyan közösségi programok kidolgozásán, melyek a szabadidő hasznos eltöltését, az egészségügyi és életmódbeli információk átadását, életvezetési stratégiák gyakorlását segítik elő. Önismereti és kreatív csoportfoglalkozásainkba bevonjuk azokat a veszélyeztetett fiatalokat, akik a legfokozottabban ki vannak téve a függőség és marginalizáció veszélyének. Célunk, hogy az általunk elért fiatalok olyan élményekkel gazdagodjanak, melyek pozitív irányban változtatják megküzdési készségeiket.

[h2_with_line]Intézményvezető[/h2_with_line]

EszterVictorné Erdős Eszter

Telefonszám: 25/522-100

E-mail cím: eszter@kimm.hu

Küldetésünk, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve őket életüknek eme nehéz szakaszán.

Keresztyén meggyőződésünkből fakadóan küldetésünknek tekintjük, hogy – személyes életünket és példánkat eléjük tárva – a segítségért hozzánk fordulók életében Isten szabadító evangéliuma gyakorlati valósággá váljon.